Temeljem dugogodišnjeg iskustva ovlaštenih inženjera, sa položenim stručnim ispitima iz područja graditeljstva i   zaštite na radu , vršimo nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu i zaštite od požara tijekom gradnje objekata svih namjena I veličina. Posebno bi istakli značajnije građevine gdje smo provodili nadzor I sigurnost u gradnji kao što su City Centar One-Split, Mall of Split, Lesnina-Zadar, hotel Marjan-Split, hotel Cornaro , te brojni drugi. U sklopu nadzora I sigurnosti u građenju nudimo:

Izrada Plana izvođenja radova

Usluga koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja
Usluga koordinatora II iz zaštite na radu tijekom građenja
Sve preglede i ispitivanja instalacija, strojeva i sl. za potrebe kako samog građenja, tako i tehničkog pregleda objekta.
Izrada završnog izvještaja stručnjaka zaštite na radu prije tehničkog pregleda građevina